Κλέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλέὀ̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Αργολίδα, Βοιωτία), Cleon (4ος αι. π.Χ., Σικελία), Cleo (4ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 69-84 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 61.5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 116 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.28 (3) 113 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.39 (4) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.6 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 27 π.Χ.-14 μ.Χ., IG X.2.1.31.15 (6) 3 μ.Χ., SEG XLIII 353 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 325-300 π.Χ., SEG XLIV 535 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) < Αθήνα αρχές 5ου αι. π.Χ., IG II2.9335  (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;π. 355-349 π.Χ., TAPA 69 (1938), 55 αρ. 7.4 (9-10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.8 & 18 (11) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Δελφοί ;μέσα 3ου αι. π.Χ., FD III.4.351.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
584