Κτήσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κτε̄́σων (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.23 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος;)  ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 672.3, 6· 673.5 (3) SEG XXXVIII 672.9 (4) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 671.10· XL 553.7  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
121