Κόσμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κόσςμος (2ος-1ος αι. π.Χ., Σπάρτη), Cosmus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 15 = 290 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AI.3 (3) 162 μ.Χ., IG X.2.1.483.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
78