Λεόννατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Leonnatus (2ος αι. π.Χ, Εύια), Leonatus (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Λέννατος (2ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 280 π.Χ., Πλούταρχος, Πύρρος 16.8-10· Διον. Αλικ. 19.12 (RE (3)) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 148 π.Χ., PTeb 79.1 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 327-326 π.Χ., Αρριανός, Ινδικά 18.6· Ανάβ. 4.12.2 (RE (2)· Berve 467) (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 356-322 π.Χ., πολλαπλές αναφορές στον Αρριανό (Ανάβασις και Ινδικά) και στον Κούρτιο· SEG XLVI 787A.7, [10], [13] (RE (1)· Berve 466) (5) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια) 171 π.Χ., Λίβιος 42.51.4 (RE (4)) (6) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) π. 220-200 π.Χ., Helly 1973, 94.4 (7) Μακεδονία (Πιερία-Όλυμπος) 3ος αι. π.Χ. SEG XXIV 409 & BE 1968, αρ. 323 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19