Λαΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Λαἐΐς (ελλην. περ., Ιλλυρία / αυτοκρ. περ., Λάρισα), Lais (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία), Lahis (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 192 μ.Χ., ILeukopetra 30.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
66