Κούαρτα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κόαρτα (αυτοκρ. περ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 3ος/4ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 814II.4 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη;) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 614 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Σοχός) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 839  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15