Κλεόπατρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cleopater (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Σαρακίνα) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 838 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17