Λεωνᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Leonas (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία), Leona (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος αι. μ.Χ., EAM 15a (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μέσα 2ου αι. μ.Χ., SEG XLIII 462.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27