Σπάρτη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἐπάγαθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐμπεδοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐλπίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἐλπίνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐλπιδηφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἔλενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εἰρήνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κυνίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρατῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κόσμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλύμενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεώνυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεύας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεοχάρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόδαμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόβουλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Σπάρτη