Κλεόβουλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεόβολος (5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Κλεώβουλος (ελλην. περ., Κρήτη), Κλεύβουλος (2ος αι. π.Χ., Φωκίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., Robinson et al., 1ος τόμ., 427-428 αρ. 2202-2216· SEG XLVII 952 (2) Μακεδονία < Έφεσος 3ος αι. π.Χ., IEph 1405.4, 6 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXVII 316 (= XXXV 795) (4) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) π. 169 π.Χ., SEG XLIII 451.8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
77