Κλεόνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεόνεικος (1ος αι. π.Χ., Θάσος, Εύβοια, Κως / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη / αυτοκρ. περ., Τήνος / 2ος αι. μ.Χ., Φωκίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., BCH 106 (1982), 83 αρ. 36 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 59 αρ. 6 (= SEG XLIX 845) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.19 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
81