Κλεοχάρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cleochares (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;304-301 π.Χ., Eretria XI, 142 αρ. 10.2, 10 (= IG XII (9) 199 & 230) (2) Μακεδονία 326 π.Χ., Berve 436 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43