Κλεύας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cleuas (2ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα 2ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 177 (2) Μακεδονία; 169 π.Χ., Λίβιος 43.21.5, 23.2-3 (RE (-))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: