Κλεόδαμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεύδαμος (2ος αι. π.Χ., Δελφοί, 10 φορές), Cle(o)damus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Κλεώδαμος (2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 30 αρ. 43 (= SEG XLI 558)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
90