Ἐμπεδοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐνπεδοκλῆς (Θήρα / 4ος/3ος αι. π.Χ., Ακαρνανία /2ος αι. π.Χ., Αμφίπολη / αυτοκρ. περ., Κρήτη), Ἐνμεδολέε̄ς (5ος αι. π.Χ., Σπάρτη), Ἐνπεδοκλε̄̂ς (5ος αι. π.Χ., Σικελία), [Ἐμπ]εδοκλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. π.Χ., SEG XXIV 594.1, 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24