Κλύμενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Clumenus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Clymenus (αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Clyminus (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIb.15 (= Pilhofer 163)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25