Κρατῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κρατεῖνος (3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 2ος αι. π.Χ., Θάσος / 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / αυτοκρ. περ., Θεσσαλία, Βοιωτία, Μυσία / 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Λυδία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σκυθία, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 45 αρ. 9.6 (= SEG XLI 563· πρβ. XLIV 504) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-1ος αι. π.Χ., BCH 59 (1935), 159 αρ. 56 (= Pilhofer 305)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
174