Εἰρήνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰρήνη (4ος αι. π.Χ., Χίος, Αθήνα / 2ος-1ος αι. π.Χ., Δήλος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Κύπρος, Αθήνα, Λυδία / 1ος αι. μ.Χ., Πόντος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή, Αθήνα), Irena (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Irene (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σκυθία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἠρίνη (1ος ή 2ος αι. μ.Χ., Πιερίδα / βυζ. περ., Βοιωτία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἰρήνα (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Hireni (βυζ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., Αθήναιος 13.576e (RE (3)· PP 14507) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 182-178 π.Χ., PMich 182.8, 16, 33, 41-2, 46, 48· 183 verso, 1· 193I.1 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 359 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) ελλην. περ., IG II2.8481 (5) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.367.1 (6) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXX 644 (7) 154-155 μ.Χ., IG X.2.1.288.5, 289.5· SEG XLIII 462.3 (8) π. 303 μ.Χ., Musurillo 1972, 281 κ.ε. (9) Μακεδονία (Πιερίδα- Φάγρης) 86 μ.Χ., ή 202 μ.Χ., Πίκουλας 2001, 169 αρ. 82 (= SEG XXVII 297) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
149