Ἐλπιδηφόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Helpidephorus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Elpidephorus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἐλπειδηφόρος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.9 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;4ος-5ος αι. μ.Χ., SEG XXXIV 666 (= Pilhofer 122) (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
61