Ἐλπίνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐλπίνεικος (2ος αι. π.Χ., Βοιωτία / αυτοκρ. περ., 1ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Πύδνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.28

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
96