Λακωνία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Νικανδρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νικαία /Νίκαια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νικάδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικαγόρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νήφων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νήδυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νέμεσις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νάρκισσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λῦσις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύσιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκόφρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρθαγόρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνομακλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνησᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνάσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Λακωνία