Ὀνησᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀνησᾶτος (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Onesas (αυτοκρ. περ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 267.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50