Ὀλυμπία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀλυνπία (4ος αι. π.Χ., Τύρισσα / αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θάσος /3ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα, Λυδία), Ὀλυμπεία (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη, Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) 4ος αι. π.Χ., SEG XLIII 446 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.97 (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Μελίτη) 3ος αι. μ.Χ., EAM 166.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19