Λυκόφρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυκόφρο̄ν (;6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Άργος, Αθήνα), Luciffrio (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 807 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 120-140 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 349A (3) ;2ος/3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 153.1 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 20 αρ. 2. 1 (= SEG XLI 556) (5) Μακεδονία Χαλκιδική-Όλυνθος) ;π. 355-350 π.Χ., SEG XXXVIII 640.2· XXXIX 617 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
123