Λακωνία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ῥοῦφος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥουφίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥουφῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥόδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκοῦργος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκομήδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λογγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνίδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λασθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαμέδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Λακωνία