Νικαγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικαγόρας (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ρόδος / 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κρήτη / 2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη), Νεκαγόρας (2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;3ος αι. π.Χ., Gow & Page 1965, 2697  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος αι. π.Χ., IG II2.8997.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
202