Λακωνία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Φαῦστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τελευτίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τελεσφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τεισαμενός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ταῦρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱλαρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρυσόγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρυσογόνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χρυσέρως Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρῆστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χίονις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χίλων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χειρικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χάρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χάρτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαρμόσυνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χάρμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαρίτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαρίξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαρῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Λακωνία