Ὀνάσιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀνασίμιος (πατρων. επίθ., 4ος-3ος αι. π.Χ., Βοιωτία-Θήβα / 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία ), Ὀνασίμειος (3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα του 2ου αι. π.Χ., IG IX.12.3.639.3, 7  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα)  190 π.Χ., Syll3 585.103

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
120