Νέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Neon (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Neo (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα του 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ 12, 10· SEG XLI 566  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μέσα του 1ου αι. π.Χ., SEG XLVII 970 (= ILGR 220)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
296