Νέμεσις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Nemesis (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 699 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10