Νικαία /Νίκαια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικαία (3ος-2ος αι. π.Χ., Δαλματία / 2ος αι. π.Χ., Ιλλυρία / 2ος-1ος αι. π.Χ., Λυδία / 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Διόδωρος 18.23.3· Αρριανός, Μετά Αλέξ. FGH 156. F9.21·  Στράβων 12.4.7·  Στέφανος Βυζάντιος s.v. (= RE (2)·  Berve 552) (2) Μακεδονία < Δημητριάδα 4ος-3ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 172 (3) Μακεδονία  < Αίγυπτος π. 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 2 recto II, 24 (4) Μακεδονία μέσα του 3ου αι. π.Χ., Πλούταρχος, Άρατος 17· Λίβιος 35.26.5· Πολύαινος 4.6.1 (= RE (3)) (5) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες/Κέλλα) 2ος αι. π.Χ., EAM 118  (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη)  μέσα του 4ου αι. π.Χ., Λαζαρίδης 1969, 135 αρ. Λ. 125 (7) μέσα του 3ου αι. π.Χ., BCH 63 (1939), 6 (8) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 3ος αι. π.Χ., SEG XLIII 399A (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος/2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.107

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37