Λύσιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λύσἰπος (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 5ος αι. π.Χ., Ολυμπία / 1ος αι. μ.Χ., Σπάρτη), Λύσιπος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ίος 4ος αι. π.Χ., IG XII.5.1001.8 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.315.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
129