Ταῦρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Taurus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) τέλη 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.126.6-7 & 7  (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AII.23 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1013

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35