Φιλόδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλόδε̄μος (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Φιλώδημος (αυτοκρ. περ., Κύπρος), Philodemus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 193 αρ. 14 (= Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971, 144 αρ. 248 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 230 π.Χ., IG XI.4.1053.11 (= X.2.1.1028)  (3) π. 23 π.Χ., IG X.2.1.97.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
121