Φάλαρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Phaleres (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) 3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.85 & Πολέμων 2 (1934-1940) Παράρτ. 13 αρ. 17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6