Φιλάργυρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Philargyrus (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ., περ., 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Philarcyrus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Philargurus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., CIL III 14206.14 (= Pilhofer 430) (2) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 199 μ.Χ., SEG XXXVIII 611 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.873

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
84