Φιλοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλοκλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Φιλοκλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ο/3ος αι. π.Χ., Εύβοια), Φιλοκλείους (γεν., 3ος-2ος αι. π.Χ., Τέως), Φιλοκλέως (γεν., 1ος αι. π.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 201-181 π.Χ., RE (5)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
410