Φιλέταιρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Phyloterus  (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία),  Phileterus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Philotaerus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Philetaerus (1ος αι. μ.Χ., Λυδία), Φιλέτερος (1ος αι. π.Χ., Θράκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mojno) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.169

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
84