Φαίνιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φαίνιπος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ., AM 27 (1902), 314 αρ. 28.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
71