Φείδων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φείδο̄ν (6ος αι. π.Χ., Μήλος, Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Θήβα), Φέδον (5ος/4ος αι. π.Χ., Ήπειρος), Φίδων (ελλην. περ., Σπάρτη / 2ος αι. π.Χ., Θράκη / αυτοκρ. περ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 327 π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 54 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 354 π.Χ., TAPA69 (1938), 52-53 αρ. 6.5· SEG XLVII 922· Hatzopoulos 1991, 80

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
81