Σκοτούσα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀρτεμιδώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντίγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀλεξάνδρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Αὐρήλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σιμίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σελήνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ναννίς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκιλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλαυδία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κιβᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλουμένη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τόρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀβροκόμας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Σκοτούσα