Τορκᾶτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 598 (πρβ. XXXVII 580) (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ. IG X.2.2.101 (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 144 μ.Χ., SEG XXX 599.5 (= Pilhofer 552, πρβ. SEG XXXVII 579) (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσσα) 59 ή 175 μ.Χ., SEG XXXIV 677  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4