Ἰσιγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰσιγένης (σε περισσότερες από τις μισές μαρτυρίες: 2ος/1ος αι. π.Χ., Δήλος / 1ος αι. π.Χ., Ιωνία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θεσπιές, 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θεσπιές, Ήλιδα / 2ος αι. μ.Χ., Θήβα, Αθήνα, Αττική, Σπάρτη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σκοτούσα)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 843 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
63