Κιβᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κιβᾶ (γεν., Σκοτούσσα), Κιβᾶδος (γεν., Θάσος)

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσσα;) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XLIII 402 & Μακεδονικά 28 (1991-1992), 103 και πίν. 4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: