Ναννίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσσα) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLIII 402 & Μακεδονικά 28 (1991-1992), 103 και πίν. 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20