Σελήνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Selene (1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-Πύργοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 129 (2) Μακεδονια (Κάτω Παιονία-Γορτυνία)  αυτοκρ. περ.,  Sp. 98 (1941-1948), 48 αρ.  100 (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 843 (4) Μακεδονία (Παιονία) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 202 αρ. 401 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8