Θεσσαλονίκη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ζηνόβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζηνοβία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζετιτίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δωσίθεος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δῶρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δύναμις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δρύλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δρόσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δράκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δούλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δουλαρίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δορζίνθης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δομνῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δόμνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δομέτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δομετία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δόκιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διοφάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διοσκουρίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη