Δομνῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δομνεῖνος (3ος αι. μ.Χ., Σκυθία), Δομνῆνος (6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Οδησσός)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.795. 3 (= Feissel 1983, 157)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σκυθία τον 3ο αι. μ.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη τον 6ο αι. μ.Χ.