Δομέτιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δομήτιος (4ος αι. μ.Χ., Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 293 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XLV 774  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Μεσσηνία τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 4ο-6ο αι. μ.Χ.