Θεσσαλονίκη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δημόφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημόκριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημοκρατιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημοκράτεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημητριανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δημητρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δημᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημάρχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δεντουρμής Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δελτίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δελοῦς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δεκουρᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δείδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάφνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάφνις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαφνικός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαφναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δανάη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δάμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη